Aanlandverbod extreem grote roofvis aanstaande in Nederland

Zeebaars Catch & Release

Aanlandverbod extreem grote roofvis aanstaande in Nederland

In navolging op mijn artikel ‘Waarom we grote zeebaars moeten laten zwemmen’, kwam ik onderstaand stuk tegen op het internet wat ik alleen maar kan aanmoedigen.

Den Haag, 14 mei 2019

In navolging van het Noorse verbod op het aanlanden van extreem grote heilbot, overweegt de Nederlandse Overheid nu ook om bij een aantal Nederlandse vissoorten een aanland- en meeneemverbod in te stellen voor extreem grote exemplaren. Het Noorse onderzoek wees uit dat iedere heilbot van meer dan twee meter dusdanig verontreinigd is, dat deze vissen niet meer geschikt zijn voor consumptie en een serieus risico voor de gezondheid vormen. Deze extreem grote heilbotten hebben een grote hoeveelheid kwik, cadmium en lood in hun vetten opgeslagen. Naast zware metalen werd er in deze extreem grote exemplaren ook grote hoeveelheden PCB, benzeen en dioxine aangetroffen.

In navolging van het Noorse verbod voor het aanlanden van extreem grote heilbot, overweegt de Nederlandse Overheid nu om een meeneem- en consumptieverbod in te stellen voor extreem grote snoek, snoekbaars en zeebaars. Deze extreem grote vissen, die tientallen jaren oud zijn, hebben dusdanig veel vervuiling in hun vetten dat deze vissen een serieus gezondheidsrisico vormen. Het gezondheidsrisico bij het consumeren van extreem grote exemplaren treft vooral kinderen.

In overleg met betrokken instanties wordt er thans overlegd of een maximummaat voor deze vissen moet worden ingevoerd. Verschillende biologen zijn zeer positief over deze ontwikkeling, gezien het feit dat deze extreem grote vissen altijd vrouwtjes zijn en een enorme bijdrage leveren aan het voortbestaan van de soort. Zeebioloog drs. prof H. M. J. Van Zinderen: deze grote vissen hebben jaren lang giftige stoffen opgeslagen in hun lichaam. Het vet verliezen ze in de winterperiode, maar de gifstoffen verlaten het lichaam nooit meer. Aan het einde van de voedselketen zien wij altijd een ophoping van verontreiniging.

Mocht er een nieuwe verordening komen voor deze extreem grote roofvissen, dan zal deze waarschijnlijk eind mei 2019 van kracht zijn.


Mis het volgende artikel niet! Abonneer je gratis via RSS of e-mail.

Over

Tim (1988) is de beheerder van hengelsport weblog Vissenmetkunstaas.nl en vist voornamelijk op snoek, snoekbaars, zeebaars, kabeljauw en karper. Tim is te volgen op Twitter als @timbeeren.


Reageer op "Aanlandverbod extreem grote roofvis aanstaande in Nederland"